เวลาเปิดให้บริการของเรา:

พบกับเวลาเปิดให้บริการของห้างกาเลอรี่ลาฟาแยต สาขาโอสมานน์

COUPOLE, HOMME & MAISON

façade

วันจันทร์ถึงวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09:30 น. ถึง 20:30 น.
และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 11:00 น. ถึง 19:00 น.

เปิดให้บริการพิเศษ:
– ตั้งแต่เวลา 10:30 น. ถึง 20:30 น. :

วันจันทร์ที่ 17 เมษายน, วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม, วันพฤหัสที่ 25 พฤษภาคม, วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน, วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม, วันอังคารที่ 15 สิงหาคม
วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน, วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน

กูร์เมต์

gourmet

วันจันทร์ถึงวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 21:30 น.

เปิดให้บริการพิเศษ:
– ตั้งแต่เวลา 10:30 น. ถึง 20:30 น.
วันจันทร์ที่ 17 เมษายน, วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม, วันพฤหัสที่ 25 พฤษภาคม, วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน, วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม, วันอังคารที่ 15 สิงหาคม
วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน, วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน

– ตั้งแต่เวลา 11:00 น. ถึง 19:00 น. :
วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม, 9 กรกฎาคม, 1 ตุลาคม,
19 และ 26 พศจิกายน 3,10, 17 และ 24 ธันวาคม