บริการขอภาษีคืน

บริการขอภาษีคืน

จะใช้บริการขอภาษีคืนได้อย่างไรหากลูกค้าเป็นผู้มีถิ่นพำนักอยู่นอกสหภาพยุโรป ลูกค้ามีสิทธิที่จะขอการคืนภาษี (12%) โดยต้องเป็นภาษีส่วนที่ได้จ่ายไปพร้อมกับการซื้อสินค้าในห้างกาเลอรี่ลาฟาแยต…

แผนกบริการลูกค้าส่วนบุคคล

แผนกบริการลูกค้าส่วนบุคคล

ให้เราเปิดประตูนำท่านสู่โ…

แผนกของฝากที่ระลึก

แผนกของฝากที่ระลึก

ระหว่างทางที่ท่านจะขึ้นไปร้านอาหารและชั้นบนสุดที่เป็นด่านฟ้าของห้างลาฟาแยตอาคารโดมท่านสามารถชมวิวเมืองปารีสได้โดยรอบและยังสามารถพบกับของฝากที่ระลึกที่จะทำให้ท่านจดจำปารีสไปอีกแสนนาน…

พื้นที่เปลี่ยนผ้าอ้อม-ดูแลเด็กอ่อน

พื้นที่เปลี่ยนผ้าอ้อม-ดูแลเด็กอ่อน

เนอร์สเซอรี่รับเลี้ยงเด็กอ่อนจะอยู่ที่ชั้น 5 (ชั้น 6 ตามแบบไทย) ห้างลาฟาแยต อาคารโดม ภายในแผนกพัฒนาการเรียนรู้ในวัยเด็ก…

จัดจำหน่ายให้บริษัท

จัดจำหน่ายให้บริษัท

การบริการจัดจำหน่ายให้บริ…

Page 1 sur 212