บรันช์ที่พลาดไม่ได้ท่ีห้างกาเลอรี ลาฟาแยต

บรันช์ที่พลาดไม่ได้ท่ีห้างกาเลอรี ลาฟาแยต

ทุกวันอาทิตย์พบกับบรันช์สุดแสนอร่อยที่ร้านอาหารภายในห้างของเรา…

ร้านอาหารของเรา

ร้านอาหารของเรา

ห้างกาเลอรี่่ลาฟาแยต เป็น…