วัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรม

วัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรม

เรามาเล่าเรื่องราวของกาเลอรี่ลาฟาแยตกันดีกว่า…ประวัติที่มีเอกลักษณ์ของกาเลอรี่ลาฟาแยตเริ่มต้นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 19…

แผนกดูแลกลุ่มทัวร์และหมู่คณะ

แผนกดูแลกลุ่มทัวร์และหมู่คณะ

ถ้าคุณทำงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว หรือเป็นผู้ดูแลคณะทัวร์ ตัวแทนบริษัทนำเที่ยว ตัวแทนดูแลนักท่องเที่ยว ด้านโรงแรม ด้านการขนส่ง สถาบันหรือองค์กรต่าง …